Elvin Yusifi

Siyasət təhlilçisi

AZƏRBAYCAN BERTELSMAN TRANSFORMASİYA İNDEKSİNDƏ: GERİYƏ ADDIM

19.06.2018 /