TƏDQİQAT

İnternet Təhlükəsizliyi Bələdçisi

İnternet təhlükəsizliyini gündəlik həyatımızda tez və asanlıqla təmin etmık elə də sadə deyil. Rəqəmsal təhlükəsizlik kompüter anlayışından xeyli kənara çıxıb. Nəyi qorumaq və necə qorumaq? Bələdçi bu işdə sizə xeyli yardımçı ola bilər.

BU NƏŞRİ YÜKLƏMƏK