AZƏRBAYCANIN 2016-CI İL ÜZRƏ QEYRİ-NEFT İXRACINDAN SEÇMƏLƏR